Dezinsekcija je uničevanje in zatiranje insektov. Vsi insekti, ki se zadržujejo v prostorih za skladiščenje ali pripravo in obdelavo hrane so škodljivci. Insekti lahko z izločki in svojimi ostanki okužijo ogromne količine živil in s tem povzročijo veliko škodo. Prav tako so nekateri insekti prenašalci bolezni, zaradi česar je še toliko bolj pomembno, da se ob njihovem pojavu opravi dezinsekcija.

Dezinsekcijo opravimo na različne načine glede na vrste insektov in glede na prostor kjer bomo dezinsekcijo opravili. V širšem pomenu se pri izvajanju dezinsekcije ne uničuje smo insektov, temveč tudi pršice, ščurke, mravlje, hrošče in muhe. Mrčes negativno vpliva na človeka psihično in tudi materialno. Njihova razsežnost sega od preprostega nadlegovanja vse do resnih obolenj in do uničevanja človekovih dobrin.