slide1

Prave ose so velika družina kožokrilcev, ki združuje nekaj najbolj znanih predstavnikov os, kot sta navadna osa in sršen, skupno pa vanjo uvrščamo preko 5.000 vrst.

Večinoma so črno-rumene svarilne barve, samice imajo razvito želo, povezano s strupnimi žlezami. Ozka krila večinoma zlagajo vzdolžno ob telesu in od ostalih osam podobnim živalim, jih prepoznamo po membranastem delu med žilami v sredini krila, ki je pri pravih osah dolga za približno polovico dolžine krila. Prav tako jih prepoznamo po značilnem zadnjem robu prvega člena oprsja (protonuma), ki je v obliki črke »U«.

Ose so evsocialne, kar pomeni, da družno skrbijo za zarod in v kolonijah izvajajo delitev dela med reproduktivnimi ter nereproduktvinimi osebki (»delavkami«). Predstavnice ostalih poddružin os so samotarske.

Družbene ose (znanstveno ime Vespinae) gradijo večnadstropna gnezda (osirje) iz papirju podobnega materiala, podobno tudi predstavnice družine Polistinae, kjer je gnezdo iz ene vodoravne plasti celic, obešene na ozkem peclju. Lončarke (Eumeninae) gradijo vrčasta gnezda iz blata.