ALI IMATE TEŽAVE S ŠKODLJIVCI?
Stopite v stik z našimi strokovnjaki in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev!

+386 3 710 10 75 (CELJE)
+386 1 546 83 94 (LJUBLJANA)

Dovoljenja za opravljanje dejavnosti DDD

Ministrstvo za zdravje RS, št.: 5822-5/2004-5
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št: U014-1/2016/3

Članstvo

Inštitut za DDD je član Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, Dimičeva ulica 13, 1504 Ljubljana.

Izvedba storitev DDD

Dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije opravljamo v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih (Ur. list RS, št. 69/95) in Pravilnikom o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Ur. list. RS, št. 88/00). Sistem kakovosti imamo vzpostavljen v skladu z zahtevami in priporočili evropskega standarda EN16636 za izvajanje ukrepov zatiranja škodljivcev.

Konkurenčne prednosti

  • visoko strokovno usposobljeni in pooblaščeni izvajalci storitev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
  • uporaba najsodobnejše profesionalne opreme in preparatov, ki so zakonsko dovoljeni in registrirani v RS (kakovostna tehnologija in standardizirane metode dela)
  • razvejana mreža poslovnih enot - delujemo na območju celotne Republike Slovenije
  • kratek odzivni čas izvajalcev in svetovalcev glede na naročnikove potrebe
  • izvajanje celovitega pristopa pri zatiranju škodljivcev
  • diskretnost opravljanja del, ker spoštujemo vašo zasebnost in naravo dela
  • dolgoletne praktične izkušnje in strokovno usposabljanje odgovornih oseb
  • strokovno svetovanje s področja dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije
  • številni zadovoljni naročniki
  • zanesljivost, odzivnost, zaupanje in varnost
ŠKODLJIVCI IN NADLOGE
Sive podgane
rat

Siva podgana je ekonomsko in zdravstveno najpomembnejši komenzalni glodalec. Od sorodne črne podgane jo lahko razlikujemo po spodaj navedenih značilnostih.

Črne podgane
rat

Črna podgana je manjša in vitkejša kot siva, z daljšim repom. Trup z glavo navadno meri 172-200 mm, rep 182-210 mm, telesna masa pa je 130-223 g (izjemoma do 280 g).

Miši
page4_img9

Hišne miši navadno poznamo pod strokovnim imenom Mus musculus, Vendar novejše raziskave kažejo, da samo v Evropi živi pet različnih vrst hišnih miši.

Ščurki
page4_img3

Ščurki (znanstveno ime Blattodea, Blattaria ali Blattoptera; latinsko blatta – ščurek) so red žuželk z okrog 7500 opisanimi vrstami.

Stenice
page4_img1

Steníce (znanstveno ime Heteroptera; iz grških besed hetero – različen in pteron – krilo, dobesedno raznokrilci) so podred polkrilcev, v katerega uvrščamo okoli 40.000 danes živečih opisanih vrst.

Faraonske mravlje
page4_img13

Faraonske mravlje so velike od 1.5 do 2.0 mm in so rumene ali svetlo rjave barve. Imajo ozko telo. Zanje je značilna mnogoženstvenost (mnogo kraljic v koloniji) in velika sposobnost prilagodljivosti.

Ose
page4_img7

Prave ose so velika družina kožokrilcev, ki združuje nekaj najbolj znanih predstavnikov os, kot sta navadna osa in sršen, skupno pa vanjo uvrščamo preko 5.000 vrst.

Bakterije
page4_img14

Bakterije (znanstveno ime Bacteria) so velika skupina enoceličnih mikroskopskih živih organizmov, z razmeroma preprosto celično strukturo brez celičnega jedra in brez organelov, kot so mitohondriji ali kloroplasti.

Virusi
virusi

Virusi so stalni spremljevalci življenja. V nasprotju s celicami, obdanimi s celično steno oz. membrano, ki imajo svoj metabolizem, je življenjski cikel virusa vezan na živo celico gostitelja.

NAŠI KONTAKTI

 Zavod za DDD, Ipavčeva ulica 20, 3000 CELJE

CELJE: O3 710 1075, LJUBLJANA: 01 546 8394

Dežurna služba:  031 381 040 in 051 616 603

E-pošta: info@ddd.si