Dezinfekcija ali razkuževanje je postopek pri katerem zaviramo rast in razvoj mikroorganizmov. Dezinfekcija je ciljano zmanjšanje števila klic z namenom, da se s posegom v strukturo ali presnovo nezaželenih mikroorganizmov, neodvisno od njihovega funkcijskega stanja, onemogoči njihovo prenašanje. Namen dezinfekcije je zmanjšati število mikroorganizmov (preprečevanje kontaminacije), na površinah, opremi in priboru, ki jih z običajnimi čistilnimi postopki nismo uspeli odstraniti.

Čiščenje in razkuževanje sta pomemben sestavni del procesa proizvodnje in prometa z živili. Uporaba čistilnih in dezinfekcijskih sredstev je nujna, saj lahko le tako odstranimo ostanke proizvodov, mineralne obloge in nečistoče. S tem preprečimo kontaminacijo opreme, naprav in delovnih površin, predvsem pa živil z mikroorganizmi. V praksi se dezinfekcija izvaja z različnimi postopki, ki jih najpogosteje delimo na mehanične (čiščenje, pometanje, zračenje, brisanje), fizične (vlažna vročina, suha vročina, sevanje in filtracija) in kemične (kemična sredstva).

Bakterija
page4_img14
Virusi
virusi