IMATE TEŽAVE S ŠKODLJIVCI?
NUDIMO PROFESIONALNE REŠITVE

Osnovni namen dejavnosti Inštituta za DDD je skrb za skladen razvoj stroke in dejavnosti na področju dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije ter profesionalno operativno zatiranje škodljivih bakterij, glivic in plesni (dezinfekcija), zatiranje škodljivih insektov – žuželk (dezinsekcija) in zatiranje škodljivih glodavcev (deratizacija).

Na Inštitutu skrbimo za redno izobraževanje in profesionalno usposabljanje naših strokovnjakov. Vse aktivnosti izvajamo skladno s standardom CEN Standard EN16636:2015.

Zavod Inštitut za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo (Inštitut za DDD) pomemben člen pri zagotavljanju varovanja zdravja ljudi in okolja v Republiki Sloveniji.

Sedež Inštituta se nahaja v Celju in deluje na področju celotne Republike Slovenije.

Z izvajanjem profesionalnih DDD ukrepov obvladujemo škodljivce, kar pomeni zatiranje škodljivcev in golazni. Preprečujemo pojav in vršimo nadzor nad škodljivci kateri predstavljajo grožnjo človekovemu zdravju in povzročajo ekonomsko škodo na proizvodih in objektih. Z zmanjšanjem prisotnosti škodljivcev zmanjšujemo zdravstvena tveganja, izboljšujemo delovne pogoje dela in omogočamo nemoteno izvajanje delovnih procesov.

Naš cilj je, da s preventivnimi in kurativnimi storitvami, svojim strankam omogočimo nemoteno opravljanje storitev in zdravo delovno okolje. Ščitimo vse vrste dejavnosti: od velikih industrij do majhnih restavracij, od hotelov do bolnišnic, od trgovskih centrov do občinskih uprav in zasebnih objektov.

STROKOVNOST, PROFESIONALNOST, USPOSOBLJENOST

Za ustvarjanje in vzdrževanje varnih in zdravih okolij ter ravnanje na okolju prijazen način uporabljamo tehnološke naprave in trajnostne rešitve.

Na Inštitutu skrbimo za redno izobraževanje in profesionalno usposabljanje naših strokovnjakov. Vse aktivnosti izvajamo skladno s standardom CEPA – CEN Standard EN16636:2015.

Pridobljeni certifikati in pooblastila, ki zagotavljajo našo preverjeno usposobljenost in potrjujejo, da so naše storitve profesionalne in strokovne:

– dovoljenje za opravljanje dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije na osnovi Pravilnika o pogojih, načinu in sredstvih za izvajanje dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (Uradni list. RS št. 88/00). Dovoljenje je izdalo Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Šifra dovoljenja: 5822-5/2004-5.

– koncesija za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/2005). Koncesijo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republika Slovenije. Številka koncesije: 323-536/2005-2

– članstvo Sekcije izvajalcev dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije

NAŠE POSLANSTVO

Osnovni namen dejavnosti Inštituta za DDD je skrb za skladen razvoj stroke in dejavnosti na področju dezinsekcije, deratizacije in dezinfekcije, ter profesionalno zatiranje vseh vrst škodljivih insektov (dezinsekcija), zatiranje škodljivih glodavcev ter škodljivih bakterij, glivic in plesni.

Vsak dan smo vam na voljo za informacije in preprečevanje ter  zatiranje različnih škodljivcev, ki bi lahko škodile vašemu zdravju, imetju ali podobi vašega podjetja.

PODROČJA NA KATERIH DELUJEMO:

DDD kot splošni ukrep morajo izvajati vsi lastniki, upravljalci oz. najemniki stanovanjskih ali drugih objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oz. prodajajo živila.

Kakršna koli kontaminacija, ki je posledica dejavnosti škodljivcev, ni dopustna. Zahvaljujoč našim sodobnih in digitaliziranim storitvam za spremljanje pojava in obvladovanje škodljivcev, lahko zainteresiranim zagotovimo najvišje standarde kakovosti izvajanja, ki jih zahteva pravila stroke. Zagotavljamo profesionalen in bio rešitve za vsak sektor, upoštevajoč tako neposredno okolje, naravo dela, kot uporabljene surovine. S preventivnimi pregledi zmanjšujemo tveganje, ob morebitnem dogodku infestacije, pa ustrezno in profesionlano ukrepamo.

 

 

NAŠE PREDNOSTI SO

  • Vrhunsko usposobljeni in izobraženi strokovni izvajalci
  • Profesionalne in učinkovite storitve
  • Hiter odzivni čas od naročila do izvedbe
  • Izvajanje celovitega pristop pri zatiranju škodljivcev
  • Diskretnost opravljanja del, ker spoštujemo vašo zasebnost in naravo dela
  • Uporaba naravnih in okolju manj nevarnih biocidov