slide2

Siva podgana je ekonomsko in zdravstveno najpomembnejši komenzalni glodalec. Od sorodne črne podgane jo lahko razlikujemo po spodaj navedenih značilnostih. Siva podgana je razmeroma velika žival (dolžina trupa z glavo 182-300 mm, dolžina repa 135-201 mm, telesna masa 176-455 g, izjemoma do 795 g). Barva je spremenljiva, navadno pa je hrbet rjavo siv, trebuh pa siv; meja med barvo hrbta in trebuha ni ostra. Rep je zgoraj temnejši kot na spodnji strani. Značilni so kratki, mesnati uhlji.

Domovina sive podgane je vzhodna Azija, v Evropo pa se je razširila šele v 18. stoletju. V Sloveniji je njena prisotnost prvič omenjena v prvi polovici 19. stoletja.

V Sloveniji je, razen v alpskem svetu, razširjena po celotnem območju države. Velike populacije živijo zlasti na živinorejskih farmah, smetiščih, v kanalizaciji in v skladiščih. V prosti naravi živi v gosti zarasti vzdolž počasi tekočih voda (Ljubljanica, Krka, Drava) in ribnikov. Zimo lahko prebije tudi v naravnem okolju.

Osnova socialne organiziranosti je klan, ki sestoji iz razmnoževalnega para ali iz teritorialnega samca s haremom samic. Klan se navadno razvije iz nekaj osebkov, ki so skupaj v kratkem časovnem obdobju neodvisno eden od drugega zasedli določen prostor. Izjemoma se klan razvije iz ene same breje samice ali iz para odraslih podgan. Pri majhni populacijski gostoti vsak klan vzdržuje teritorij, ob veliki gostoti pa sistem teritorijev razpade, klan pa se osredotoči na obrambo ključnih dobrin (navadno hrane). V ugodnih razmerah so podgane teritorialne in se ne gibljejo dlje kot 65 m stran od prehrambnega vira.

Mnogi plenilci se izogibajo odraslih podgan, ki so najbolj agresivne. Pegasta sova npr. lovi samo podgane, ki so lažje od 175 g. Domača mačka lahko prepreči kolonizacijo podgan (kolonisti so navadno nedorasli osebki), ne more pa iztrebiti ustaljenega klana. Na angleškem podeželju je enajst sivih podgan, ki so jih spremljali z radijskimi oddajniki, poginilo zaradi sledečih vzrokov: zastrupitev (2 osebka), povoz (2), plenilci (5) in neznan razlog (2).

Siva podgana je vsejeda, najraje pa ima hrano, bogato s škrobom in beljakovinami. Hrane navadno ne skladišči. Novi hrani se približa previdno in jo prvih 48 ur pogosto ne poizkusi.