ŽIVILSKI OBJEKTI, V KATERIH NUDIMO STORITVE DERATIZACIJE, DEZINSEKCIJE IN DEZINFEKCIJE:

 • Hoteli
 • Trgovine
 • Proizvodnje živil in pijače
 • Silosi in skladišča
 • Restavracije in bari

OSTALI OBJEKTI, V KATERIH NUDIMO STORITVE DERATIZACIJE, DEZISEKCIJE IN DEZINFEKCIJE:

 • Industrijski objekti
 • Poslovni prostori
 • Šole in vrtci
 • Domovi za starejše občane
 • Zdravstveni objekti
 • Muzeji, galerije, verski in kulturni objekti